абажур м.

абажур (м.)

ЛУКОВ: (Оди до абажурот и го пали.
„Црнила“ од Коле Чашуле (1960)
А сѐ е тука:слики по ѕидовите тешки двојни завеси врз прозорците ормани што прилегаат на мртовечки сандаци исправени покрај ѕидовите несмасни кожени фотелји штавени овчи кожи расфрлани по подот една земјена Геновева и ламба прокудена во аголот притисната од темновиолетовиот абажур.
„Црнила“ од Коле Чашуле (1960)
Мракот влезе однадвор преку џамот и слугата дојде да ја запали газиената ламба што висеше среде собата со голем, бел абажур.
„Вежби за Ибн Пајко“ од Оливера Николова (2007)
Академици: Сите членови на Академијата се старци и носат на главите абажури од зелена свила!
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)
Во едно ќоше од дневната соба забележав повеќе столни лампи со убав абажур и се загледав во нив - Колку се убави секоја на свој начин, ни ниедна не е иста со другите.
„Животот од една слива“ од Зорица Ѓеорѓиевска (2014)