абдицира св. и несв.

абдицира (св. и несв.)

Во 1918 година, бугарскиот цар Фердинант II абдицирал во корист на својот син Борис III (1918-1943).
„Џебна историја на македонскиот народ“ од Група автори (2009)
Во таква состојба ќе се најде кралот Шарл Кине, кога на врвот од својата слава ќе абдицира во Брисел, за да предизвика восхит за покажаната храброст.
„Амбасади“ од Луан Старова (2009)