ав (изв.)

Каљостро: Ав ав, Шарко!(тука некако се спомнува Маркс, капитализмот, Кракатау и Каљостро пеат една песничка, зборуваат за фантомот на слободата, небулози...)
„МАРГИНА бр. 11-12“ (1995)
Петлето не пееше. Кучешки лаеше. Ав, ав, ав а мачките – магла!
„Пупи Паф во Шумшул град“ од Славко Јаневски (1996)
Кога се вратив дома, што ќе видам? Детето немало душа, викало – мамо, мамо и уплашено во темницата, го најдов како кученце да лае – ав, ав, и очите му беа искокнати и до сабајлето, синко, си умре.
„Три жени во три слики“ од Ленче Милошевска (2000)
Ама Гаро ја растажи. И коњот, уште повеќе. Ав Гаро не стори, само погледни чини, пододи настрана и подврати се.
„Братот“ од Димитар Башевски (2007)