Синоними за 'фагоцитоза':

фагоцитоза (ж.)
[ фа-го-ци-то-за ]
види:
Б. Конески
синоними: